Usnesení z 33/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.1.2008

Usnesení z 33/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.1.2008

14.1.2008

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Pokácení havarijního stromu

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 33/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Pokácení havarijního stromu

Usnesení :

Rada souhlasí s pokácením havarijního stromu na pozemku p.č. 1449 v k.ú. Brněnské Ivanovice Ing.  Milošem Gärtnerem za cenu do 10.000,- Kč včetně DPH .

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech  14.1.2008

 

Ing. Miroslav Dorazil                                             Ing. Vlasta Hrdlíková                                    starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarostka MČ Brno-Tuřany