Usnesení z 22/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.8.2007

Usnesení z 22/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.8.2007

15.8.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 1

 

 

3)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

 

3.1 Sponzorská smlouva s Czech Airshow Agency, s.r.o………………………………………………………………. 1

 

 

4)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

5)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

6)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

7)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

9)     RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

 

9.1 Revokace bodu 9.1 z 20/V RMČ…………………………………………………………………………………………. 2

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 22/V mimořádné schůze RMČ.

2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)    ROZPOČET

3.1 Sponzorská smlouva s Czech Airshow Agency, s.r.o.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření sponzorské smlouvy se společností Czech Airshow Agency, s.r.o.. Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.1 zápisu.

4)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

5)    ŠKOLY

6)    NEMOVITÝ MAJETEK

7)    MOVITÝ MAJETEK

8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)    RŮZNÉ

9.1 Revokace bodu 9.1 z 20/V RMČ

Usnesení:

Rada ruší usnesení k bodu 9.1 z 20/V RMČ ze dne 18.7.2007.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu sazeb poplatků uvedených ve vyhlášce č.33/2005 statutárního města Brna o místních poplatcích dle návrhu, který je uveden v příloze č.2 tohoto zápisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  15.8.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany