Usnesení z 109/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.9.2010

Usnesení z 109/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.9.2010

16.9.2010

Přítomni dle prezenční listiny:                           Omluven: Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – výběr zhotovitele

6.2 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – výběr TDI

6.3 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – výběr koordinátora BOZP

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

 

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 109/V. mimořádné schůze RMČ.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada  schvaluje provedení stavebních úprav fasády bytového domu Pastevní 1, Brno firmou Sidestav  spol. s r.o., Brno za cenu 1 325 683,-Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.2 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – výběr TDI

Usnesení:

Rada  schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění  stavebních úprav fasády na budově Pastevní 1, Brno Ing.Hanou Tupou, Kuřim za cenu 38 700,- Kč (není plátce DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.3 Pastevní 1 – stavební úpravy fasády – výběr koordinátora BOZP

Usnesení:

Rada  schvaluje výkon koordinátora BOZP při provádění  stavebních úprav fasády na budově Pastevní 1, Brno Ing.Janem Patočkou, Brno za cenu 25 000,- Kč (není plátce DPH) a ukládá úřadu vystavit objednávku.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 16.9.2010

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany