Bod č. 18 – Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení