Bod č. 14 – Směna pozemku p.č. 1488_7 a prodej p.č. 1488_2 B.I