Bod č. 11 – Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu k p.č. 1253_2,k.ú. B.I.