Svolánka a materiály k 6/VIII. zasedání ZMČ dne 5. 9. 2019

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 5.9.2019 v 18:00 hodin