Usnesení z 2/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.11.2002

Usnesení z 2/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.11.2002

28.11.2002

Usnesení z 2/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.11.2002

1 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení p. Jiřího Krejčího a p. Hanu Polákovou

1.2 Ověřovatele zápisu p. Marii Sýkorovou a p. Alexandru Pernesovou

1.3 Sčitatele Ing. Vladimíra Šroma

1.4 Program 2/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany, včetně doplnění o bod 3a

1.5 Volbu členů Rady MČ Brno-Tuřany dle volebního řádu schváleného na 1/IV. zasedání

ZMČ Brno-Tuřany

1.6 Zapracování připomínek ze 2/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany do volebního řádu schváleného na 1/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.7 Volební komisi pro volbu dalších členů Rady MČ v tomto složení:

MUDr. Marie Petrásová, p.Jan Medek, p. Antonín Tůma

1.8 Usnesení ze 2/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

2 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zřizuje:

2.1 Kontrolní a finanční výbor ZMČ

 

3 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany stanovuje:

3.1 Celkový počet členů kontrolního výboru na 5

3.2 Celkový počet členů finančního výboru na 5

4 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany zvolilo:

4.1 Další členy Rady MČ Brno-Tuřany:

Ing. Miloslava Blažka, Ing. Josefa Panáčka a Ing. Jana Petráse

4.2 Volební komisi pro volbu členů kontrolního výboru a předsedy a místopředsedy finančního

výboru ve složení MUDr. Marie Petrásová, Ing. Sylva Kostková a p. Antonín Tůma

4.2 Volební komisi pro volbu dalších členů finančního výboru ve složení MUDr. Marie Petrásová,

Ing. Sylva Kostková a p. Jan Medek

4.3 Členy kontrolního výboru ve složení:

předseda p. Marie Sýkorová, místopředseda p. Tomáš Kopecký a další členové p. Jiří Drasal, Ing. Zdeněk Grubl a Ing. Eva Nečasová

4.4 Členy finančního výboru ve složení:

předseda Ing. Josef Panáček, místopředseda Ing. Pavel Bárta a další členové Mgr. Michal Černý, p. Jiří Krejčí a p. Antonín Tůma

5 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ruší:

5.1 Volbu dalších členů Rady MČ z 1/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

6 Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

6.1 Starostovi písemně informovat na každém zasedání ZMČ o proběhlých jednáních v období mezi jednotlivými zasedáními ZMČ (investiční akce, jednání s MP, ..)

Jiří KrejčíHana PolákováMarie SýkorováAlexandra Pernesová

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta