Usnesení z 4/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.2.2003

Usnesení z 4/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.2.2003

27.2.2003

Usnesení

z 4/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.2.2003

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení p.Petra Waidhofera a Ing. Jiřího Kubíka

1.2 Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Bártu a Ing. Miloslava Blažka

1.3 Sčítatele Ing.Vladimíra Šroma

1.4 Program 4/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.5 Rozpočtové opatření č. 1/2003

1.6 Odpisový plán ZŠ Brno Měšťanská 21, příspěvková organizace

1.7 Dodatek č. III ke zřizovací listině ZŠ Brno Měšťanská 21, příspěvková organizace

1.8 Dodatek č.1 ke zřizovací listině MŠ Brno Zapletalova 67, příspěvková organizace a dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace

1.9 Směnu pozemků p.č. 267/17 za p.č. 1201 a 1202 ve vlastnictví města Brna, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.10 Záměr prodeje objektu Tuřanská 14

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany o výměře 332 m2 označené v GP č. 597- 30 2001 jako p.č. 1438/5

2.2 Prodej pozemku p.č. 142/11 a 142/12, k.ú.Holásky

2.3 Koupi sportovního areálu FC Zeman Brno v Brněnských Ivanovicích

2.4 Ustavení výboru rozvoje MČ Brno-Tuřany

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

3.1 Zápis z 2/IV zasedání finančního výboru dne 6.3.2003 a dne 22.2.2003 a kontrolního výboru dne 20.2.2003

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

4.1 Radě připravit podklady pro záměr zbudování U rampy a hřiště do příštího zasedání ZMČ

4.2 Radě prověřit oprávněnost zbudování reklamních ploch na ul. Kaštanová

Petr Waidhofer Ing. Jiří Kubík Ing. Pavel Bárta Ing. Miloslav Blažek

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková

místostarosta