Usnesení z 8/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 30.10.2003

Usnesení z 8/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 30.10.2003

30.10.2003

Usnesení z 8/IV. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 30.10.2003:

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení Ing. Pavla Bártu a Mgr. Renatu Pokornou

1.2 Ověřovatele zápisu Alexandru Pernesovou a Zdeňka Svobodu

1.3 Sčitatele Ing. Vladimíra Šroma

1.4  Zařazení bodu 10 programu za bod 2

1.5 Program 8/IV. ustavujícího zasedání ZMČ Brno • Tuřany

1.6  Rozpočtové opatření č. 5/2003

1.7 Záměr sloučení příspěvkové organizace MŠ Zapletalova s příspěvkovou organizací MŠ Holásecká

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí:

2.1 Souhrnnou bilanci rozpočtu 2004

2.2 Zprávu o hospodaření za I. • IX.měsíc 2003

 

Ing. Pavel BártaMgr Renata Pokorná AlexandraPernesová Zdeněk Svoboda
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková                                     Jan Havlík

místostarosta                                          starosta