Usnesení ze 9/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 18.12.2003

Usnesení ze 9/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 18.12.2003

18.12.2003

Usnesení

ze  9/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 18.12.2003

1.  Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1          Navrhovatele usnesení p. Zdeňka Svobodu  a p. Ing. Jiřího Kubíka.

1.2          Ověřovatele zápisu p. Ing. Pavla Bártu a p. Martina Bolečka.

1.3          Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma.

1.4          Program 7/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.5          Rozpočet MČ Brno •Tuřany na rok 2004.

1.6          Prodej pozemku p.č. 1563, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.7          Prodej pozemků p.č. 201/3 a 205/1, k.ú. Holásky

1.8          Prodej pozemku p.č. 1201 a 1202, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.9          Uzavření dohody z úrovně MMB o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům p.č.1253/21255/2 a1257/2, k.ú. Tuřany.

1.10      Rozpočtové opatření č.6/2003 a to v příjmu položka č. 1 • 7, a ve výdajích položka 3- 22 a 29

1.11      Sloučení MŠ Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace s MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizací ke dni 1.4.2004.

1.12      Dodatek č. II Zřizovací listiny MŠ Brrno, Holásecká 11, příspěvková organizace.

1.13      Další odměnu pro neuvolněné členy Zastupitelstva za II. pololetí 2003.

1.14      Přílohy Vyhlášky statutárního města Brna o  veřejném pořádku a čistotě v městě Brně takto: příloha č. 1 nestanovuje, příloha č. 2 : část p.č.1106/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č.2362/1 v k.ú. Holásky, p.č.3830 a 332/2 v k.ú. Tuřany, p.č.270 v k.ú. Dvorska, příloha č.3: nestanovuje, příloha č. 4: nestanovuje.

 

2.   Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1          Prodej pozemku p.č. 3619, k.ú. Tuřany.

2.2          Prodej pozemku 2392, k.ú. Holásky.

2.3          Prodej pozemku p.č. 889 k. ú. Tuřany.

3.    Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1            Radě ZMČ prověřit možnost pořízení nahrávacího zvukového zařízení pro nahrávání průběhu ZMČ.

3.2            Kontrolnímu výboru prověřit všechny stížnosti a petice podané občany za r. 2003

 

 

Zdeněk Svoboda              Ing. Jiří Kubík               Ing. Pavel Bárta               Martin Boleček

navrhovatel usnesení      navrhovatel usnesení         ověřovatel zápisu            ověřovatel zápisu

Jan Havlík                  Marie Stehlíková

starosta                         místostarosta