Usnesení z 10/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.2.2004

Usnesení z 10/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.2.2004

26.2.2004

Usnesení z 10/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne

26. 2. 2004

 • Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:
 • Navrhovatele usnesení paní Alexandru Pernesovou a paní Ing. Jitku Gallovou
 • Ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Ing. Jana Petráse
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový
 • Navrhovatele usnesení paní Alexandru Pernesovou a paní Ing. Jitku Gallovou
 • Ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Ing. Jana Petráse
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový
 • Ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Ing. Jana Petráse
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový

ovinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace

 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový

 

2.    Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

 • Prodej pozemku p.č. 45/2, k.ú. Dvorska
 • Prodej pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 972/1, k.ú. Brněnské Ivanovice a zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 972/2, k.ú. Brněnské Ivanovice 

 

    3.   Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany ukládá:

 • Starostovi MČ Brno • Tuřany prověřit hluková pásma a možnosti příspěvků na provedení protihlukových opatření pro občany k.ú. Tuřany v blízkosti letiště

 

Alexandra Pernesová – navrhovatel usnesení
Ing. Jitka Gallová – navrhovatel usnesení
Antonín Tůma – ověřovatel zápisu
Ing. Jan Petrás – ověřovatel zápisu
Jan Havlík – starosta
Marie Stehlíková – místostarosta