Usnesení z 1/V. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006

Usnesení z 1/V. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006

8.11.2006

USNESENÍ

 

 

z 1/V. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006

 

 

 

 

 

1.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany bere na vědomí složení slibu všech členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

 

2.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany volí pro 1/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Zdeňka Svobodu, navrhovatele usnesení paní Marii Stehlíkovou a paní Evu Rosenbergovou a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku.

 

 

3.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany stanovuje počet 5 členů Rady městské části Brno-Tuřany.

 

 

4.      Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany určuje funkci starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dlouhodobě uvolněni, čímž stanovuje počet 2 dlouhodobě uvolnění členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

 

 1. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady. 
 2. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany dne 8.11.2006 ve složení Antonín Tůma, Michal Krátký a Jiří Krejčí. 
 3. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Miroslava Dorazila do funkce starosty městské části Brno-Tuřany. 
 4. Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany zvolilo Ing. Vlastu Hrdlíkovou do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany. 
 5. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Sylvu Kostkovou, Vladimíra Bartla , Zdeňka Svobodu do funkce dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany. 
 6. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a stanovuje celkový počet 5 členů. 
 7. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a stanovuje celkový počet 5 členů. 
 8. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje volbu předsedů a místopředsedů výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 1/V. ustavujícím zasedání Zastupitelstva aklamací. 
 9. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany schvaluje volební komisi pro volbu předsedů a místopředsedů Kontrolního výboru ZMČ a Finančního výboru ZMČ dne 8.11.2006 ve složení předseda Antonín Tůma, členové Michal Krátký, Jiří Krejčí. 
 10. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Josefa Panáčka do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 
 11. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Jana Petráse do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 
 12. Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany zvolilo Ing. Jana Šnajdra do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 
 13. Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany zvolilo Zdeňka Svobodu do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Stehlíková                      Eva Rosenbergová         Antonín Tůma        Zdeněk Svoboda

 

 

navrhovatel usnesení             navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                           Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno-Tuřany                                  místostarostka MČ Brno-Tuřany