Usnesení z 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 29.10.2009

Usnesení z 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 29.10.2009

29.10.2009

USNESENÍ

z 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaného dne 29.10.2009

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje navržený program 21/V. zasedání Zastupitelstva a volí pro 21/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu MUDr. Marii Petrásovou a Mgr. Markétu Bláhovou.

 

2. bere na vědomí návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2010.

 

3. bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2009.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2009 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích automatů.

 

6. navrhuje změnu sazby poplatku zubytovací kapacity na území městské části Brno-Tuřany uvedené vobecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích na 5,- Kč/lůžko/den.

 

7. schvaluje dodatek č. VII. ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.V. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. III. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, VAleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. III. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace. Dodatky jsou uvedeny vpříloze usnesení.

 

8. a) nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemků částí p.č. 210/1, 211/1, 214/1, 214/16 vyznačených vpříloze usnesení

b) doporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 269, 272, 261, 255, 263, 246, 252, vše v k.ú. Tuřany vyznačených v příloze usnesení.

 

9. doporučuje prodej pozemku části p.č. 789 k.ú. Brněnské Ivanovice uvedené vpříloze usnesení Mgr. Michaele Bartošové a Mgr. Petrovi Fučíkovi, Brno.

 

10. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 1466/38 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice JUDr. Eduardu Mensovi, Brno.

 

11. doporučuje prodej pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice Silvii Kocanové, Brno.

 

 

 

MUDr. Marie Petrásová                                                         Mgr. Markéta Bláhová

ověřovatel zápisu                                                                    ověřovatel zápisu

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany