Usnesení z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2011

Usnesení z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2011

přijatá na 8/VI. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 8/VI. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 19.9.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 8/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Ing. Zdeňka Oprchala.

2. schvaluje program 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

  1. Technický bod
  2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
  3. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
  4. Návrhy a podněty občanů
  5. Různé
  6. Závěr

3.schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

 

4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

 

Ing. Sylva Kostková Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany