Usnesení z 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 2.2.2012

Usnesení z 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 2.2.2012

Tento dokument nebyl vyhotoven, kromě procedurálních rozhodnutí nebyla přijata žádná usnesení.