Svolání 19/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 19/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 15. září 2005 v 18.00 h

19/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_______________________________________________________________________

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ
4. Dotazy k usnesení z jednání rady
5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
6. Návrhy a podněty občanů
7. Informace o výsledcích hospodaření za 1.pololetí 2005
8. Rozpočtové opatření č. 10/2005
9. Prodej pozemků p.č. 1131 a p.č. 1132 v k.ú. Brněnské Ivanovice
10. Prodej pozemků p.č. 1326/12 a p.č. 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice
11. Prodej pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice
12. Zřizovací listiny škol
13. Vyhláška o obecních bytech
14. Odpisový plán HIM na rok 2005 ZŠ Měšťanská
15. Rozpočtový výhled na období 2007-2016
16. Různé
17. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 8.9.2005