SVOLÁNÍ 20/IV zasedání

SVOLÁNÍ 20/IV zasedání

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 3. listopadu 2005 v 18.00 h

20/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_______________________________________________________________________

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

 

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

 

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

 

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

 

11. Prominutí dlužného nájemného

 

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

 

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

 

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

 

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

 

17. Volba člena finančního výboru

 

18. Různé

 

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

11. Prominutí dlužného nájemného

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

17. Volba člena finančního výboru

18. Různé

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

 

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

 

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

 

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

 

11. Prominutí dlužného nájemného

 

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

 

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

 

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

 

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

 

17. Volba člena finančního výboru

 

18. Různé

 

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

11. Prominutí dlužného nájemného

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

17. Volba člena finančního výboru

18. Různé

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

 

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

 

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

 

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

 

11. Prominutí dlužného nájemného

 

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

 

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

 

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

 

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

 

17. Volba člena finančního výboru

 

18. Různé

 

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

11. Prominutí dlužného nájemného

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

17. Volba člena finančního výboru

18. Různé

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

na čtvrtek 3. listopadu 2005 v 18.00 h

20/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_______________________________________________________________________

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

11. Prominutí dlužného nájemného

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

17. Volba člena finančního výboru

18. Různé

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 27.10.2005

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

7. Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005

8. Rozpočtové opatření č. 13/2005

9. Poskytnutí příspěvku – SLUŽBA, družstvo invalidů

10. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006

11. Prominutí dlužného nájemného

12. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

13. Směna a prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

14. Prodej a směna pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska

15. Prodej pozemků p.č. 1326/12, 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a část p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

17. Volba člena finančního výboru

18. Různé

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na info@turany.cz
Za aktuálnost odpovídá: ÚMČ Brno – Tuřany ® 1.11.2005.
Poslední aktualizace: 1.11.2005 10:11