Svolání 21/IV. zasedání

Svolání 21/IV. zasedání

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 15. prosince 2005 v 18.00 h

21/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_____________________________________________________________

 

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

 

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

 

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 7.12.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

 

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč

8. Návrh rozpočtového opatření 16/2005

9. Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

10. Prominutí pohledávky paní Heleně Brzobohaté

11. Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

12. Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

16. Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

17. Různé

18. Závěr

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na info@turany.cz
Za aktuálnost odpovídá: ÚMČ Brno – Tuřany ® 7.12.2005.
Poslední aktualizace: 7.12.2005 10:11