Svolání 26/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 26/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 21. září 2006 v 18.00 h

26/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno,Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí

___________________________________________________________________

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/2, 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1259/2 k.ú.Tuřany

8. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany

9. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky

10. Směna pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

11. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589, 1590 k.ú.Brněnské Ivanovice

12. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú.Tuřany

13. Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534 k.ú. Tuřany

14. Informace o hospodaření za období 1 – 6/2006

15. Návrh rozpočtového opatření č.8/2006

16. Rozpočtový výhled

17. Různé

18. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům

 

Jan Havlík
starosta MČ Brno-Tuřany