Přehled kontrol dle zák. č. 379/2005 Sb., za rok 2017