Výluka autobusů v ulici U viaduktu

Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 5:00 ve středu 27. března 2024 do ukončení prací (předpoklad do 3. května 2024) omezen provoz v ulici U viaduktu v Chrlicích. Průjezd bude možný pouze ve směru od Tuřan do Chrlic.

Autobusová linka 78 ve směru do Židenic, nádraží pojede v úseku Chrlické náměstí – Hanácká odklonem ulicemi V rejích a Rolencovou.

• Vynechá tak zastávky U viaduktu a Chrlická.

• Na odklonové trase obslouží zastávky V rejích, Holásky, Rolencova a Holásecká.

• Zastávku Hanácká obslouží v ulici Špirkově (společně s linkou 48).

Autobusová linka N95 ve směru na Kamenný vrch pojede v úseku Chrlické náměstí – Chrlická odklonem ulicemi V rejích a Rolencovou a přes smyčku Tuřany.

• Vynechá tak zastávku U viaduktu.

• Na odklonové trase obslouží zastávky V rejích, Holásky, Rolencova, Holásecká a Tuřany, smyčka.

 Ve směru do Chrlic pojedou linky 78 a N95 po standardní trase ulicí U viaduktu.

 Zastávka U viaduktu ve směru do Chrlic bude přeložena o cca 320 metrů vpřed, za železniční most.