Plán čištění komunikací na rok 2024

Blok č. 1

Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, Měšťanská – parkoviště u víceúčelové haly, Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Režná, Růžová vrchní, Sokolnická – u bytového komplexu, Střížová, Šípková, Tuřanské nám. 17-31,Tuřanské nám.- parkoviště pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá

Termíny pro rok 2024: 4.4., 18.6., 15.10.

Blok č. 2

areál zdravotního střediska – včetně areálu penzionu pro seniory, Glocova,  Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova, Ledárenská účelová, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. – jednosměrná od Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod železářstvím, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská,  Zezulova

Termíny pro rok 2024: 11.4., 20.6., 17.10.

Blok č. 3

Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická, Sladovnická k sběrnému středisku, U Lípy Svobody – včetně vrchní u č.o. 2-8, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná

Termíny pro rok 2024: 16.4., 25.6., 22.10.

Základní komunikační systém (ZáKoS)

Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná – hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární,  Pratecká, Průmyslová – část od potoka po Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, Ul. 1. května, V Aleji, Zapletalova

Termíny  pro rok 2024:

25.4. – vybrané úseky s parkovacími stáními: Popelova, V Aleji – úsek se zálivy (od křižovatky Kaštanová po ul. U Potoka, Ul.1.května, Holásecká, Hasičská, Tuřanská (úsek od Měšťanské po Revoluční), Revoluční,Špirkova – zajišťuje MČ

27.6.,  noc na 28.6.

1.10., noc na 2.10.

Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích
s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní.  V městské části Brno-Tuřany je začátek stanoven na 8.00 hod. Prosíme, respektujte dopravní značení.

Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace a.s. – dispečink: 543 424 421.

Z usnesení schůze Rady města Brna č. R8/015 konané dne 27. února 2019 a č. R9/064 konané dne 13. prosince 2023 jsou prováděny následující úkony:

Vozidlo, které si řidič včas nepřeparkuje z čištěného úseku, bude

a) odtaženo/odstaveno na jiné vhodné místo (do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu), odtud bude následně vráceno zpět na stejné místo, odkud bylo odtaženo/odstaveno

b) pouze naloženo na odtahové vozidlo a po vyčištění přímo z odtahového vozidla vráceno zpět.

Cena za tyto úkony je stanovena paušální částkou 3 500 Kč (od 1. 1. 2024). V případě, že se řidič dostaví k vozidlu v první fázi technického úkonu (tedy do doby než se vozidlo dotkne ložné plochy odtahového vozu), uhradí částku za tzv. zahájený odtah 780 Kč (od 1. 1. 2024).

Rovněž se vlastník vozidla při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie.

Pro zasílání upozornění na termíny čištění ve Vašem okolí je možné využít webové aplikace cisteni.bkom.cz, www.cisteniulic.cz či mobilní aplikaci Brněnské komunikace.