Obecné informace

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Tuřany podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Profil zadavatele – MČ Brno-Tuřany

 

Metodika-pro-zadávání-veřejných-zakázek-malého-rozsahu-září-2017