Obecné informace

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Tuřany podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Profil zadavatele – MČ Brno-Tuřany

Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – listopad 2022