Usnesení z 96/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.4.2010

Usnesení z 96/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.4.2010

7.4.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Kanalizace Dvorska – změna PD DUR

2.2 Zezulova – prodloužení vozovky

2.3 Kaštanová – uzavírka komunikace v místě železničního přejezdu

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 3870, 3600, 3601 a 3599 k.ú. Tuřany stavbou vedení VN

6.2 Pronájem pozemku p.č. 850/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 4113/1 k.ú. Tuřany

6.4 Tuřanské náměstí 3 – příprava výběrového řízení

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Organizační zajištění zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky “Nákup cisternové automobilové stříkačky”

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 96/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Kanalizace Dvorska – změna PD DUR

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy PÖYRY Environment a.s., Brno na zpracování změny projektové dokumentace  pro územní rozhodnutí kanalizace Dvorska za cenu 42 000,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•2.2 Zezulova – prodloužení vozovky

Usnesení:

Rada ukládá úřadu požádat Odbor dopravy MMB o zpracování investičního záměru na prodloužení vozovky na ulici Zezulově  včetně zpevnění parkovacích stání.

•2.3 Kaštanová – uzavírka komunikace v místě železničního přejezdu

Usnesení:

Rada souhlasí s uzavírkou komunikace ulice Kaštanové v místě železničního přejezdu v termínu 22. 5. 2010.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 3870, 3600, 3601 a 3599 k.ú. Tuřany stavbou vedení VN

Usnesení:

Rada požaduje prověřit stávající stav pozemků p.č. 3870, 3600, 3601 a 3599 k.ú. Tuřany.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 850/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 850/1 k.ú. Brněnské Ivanovice se Zdeňkem Čalkovským dohodou ke dni 30.4.2010 a pronájem tohoto pozemku Růženě Buchtové, Brno. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 k nájemní smlouvě.

•6.3 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 4113/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada požaduje po Majetkovém odboru MMB  doplnění podrobných informací odůvodňujících žádost o vyjádření ke koupi pozemku p.č. 4113/1 k.ú. Tuřany od Aeroklubu Brno-Slatina z úrovně města.

•6.4 Tuřanské náměstí 3 – příprava výběrového řízení

Usnesení:

Rada schvaluje text vyzývacího dopisu, který je uveden v příloze č.2 zápisu a k podání nabídky souhlasí s obesláním firem:

1. DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

2. DK stavební společnost s.r.o., Luční 3096/54b, 616 00 Brno

3. SIDESTAV spol. s r.o., Pražská 80, Brno

4. Marek Skoupý,Pellicova 473/53a, Brno

5. Ulrich pozemní stavitelství s.r.o., Švédská 7, 620 00 Brno

6. Roman Martečík, nám. Zbyňka Fialy 3, 664 52 Sokolnice

7. Stavoservis spol. s r.o., Boršovská 2228, 697 01 Kyjov

8. Wedo s.r.o., Holásecká 31, 620 00 Brno

9. Privileg s.r.o., Bezručova 17a, 602 00 Brno

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Organizační zajištění zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky “Nákup cisternové automobilové stříkačky”

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky “Nákup cisternové automobilové stříkačky” Bc.Janem Husákem, Těšany za cenu 32 000,- Kč (není plátce DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

 

 

V Brně – Tuřanech 7.4.2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany