Bod č. 12 – příloha – 01 stávající organizace dopravy