Bod č. 14 – Novela vyhlášky o regulaci veřejné produke hudby