Bod č. 13 – Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 210_1 k.ú. Tuřany