Bod č. 11 – Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity