Bod č. 10 – Pravidla pro RO vyhrazená RMČ pro rok 2020