Bod č. 10 – Příloha – Vymezení spádových oblastí ZŠ