Bod č. 9 – Přehled hospodaření MČ za období 1-9_2019