Bod č. 13 – Odkup části pozemku p.č. 345_32, k.ú Dvorska