bod č. 15 – Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Černovice a v k.ú. Tuřany