bod č. 13 – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 275, k.ú. Tuřany