bod č. 11 – Vyjádření k odkupu části pozemku p.č. 267-1, k.ú. Brněnské Ivanovice