bod č. 10 – přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6_2019