Bod č. 13 – Prodej pozemku p.č. 1316_1 v k.ú. B.I.