Bod č. 14 – Prodej pozemku p.č. 1316_1 v k.ú. Brněnské Ivanovice