bod č. 11 – Prodej části pozemku p.č. 38-1, k.ú. Holásky