Svolánka a materiály k 13/VIII. zasedání ZMČ dne 22. 10. 2020

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 22.10.2020 v 19:00 hodin