bod č. 16 – Směna a nabytí pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany