bod č. 12 – Prodej části pozemku p.č. 211-1, k.ú. Tuřany