bod č. 10 – Prodej pozemku p.č. 209-3, k.ú. Tuřany