bod č. 14 – Novela obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích