bod č. 12 – Směna a prodej částí pozemků p.č. 2377 a 2378, k.ú. Holásky