Dětské hřiště Jahodová – beseda

Městská část Brno-Tuřany vás zve na diskuzní večer na téma “Dětské hřiště Jahodová” ve středu 25. října 2023 v 18:00 hod. v zasedací místnosti radnice.

Diskuzní večer bude zaměřený na prezentaci studie rekonstrukce dětského hřiště při ulici Jahodová v Brněnských Ivanovicích. Připomínky občanů budou sloužit jako podklad pro upřesnění a finální dopracování studie.