KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.

Povolení vjezdu se bude vydávat od středy 26.2.2020 na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany.

Kontakty:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Bc. Martin Kozel

Tel.: 602 127 799, e-mail: kozel@firesta.cz

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. Jitka Gallová

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: gallova@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz

Dopravní omezení na ul. Hněvkovského

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydal dne 13. 3. 2019 rozhodnutí, kterým byla povolena uzavírka:
Silnice: I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih
Druh uzavírky: částečná
V místě: ul. Hněvkovského, Brno, km 2,480 – 3,030
Důvod: realizace stavby: „I/41 Brno, ul. Hněvkovského, oprava krytu vozovky“

 

Popis objížďky:
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na III/15278 ul. Sokolova během Etapy I a Etapy II je vedena po ul. Hněvkovského, dále po ulici Černovické, obrat na Fáměrově náměstí a zpět přes ul. Černovickou na Hněvkovského a Sokolovu.
Objízdná trasa během všech tří etap pro zakázané odbočení vlevo z II/380 ul. Kaštanová k dálnici D2 je realizováno pomocí odklonu dopravy již v Brně-Tuřanech přes ul. Růžovou, dále přes Brno-Chrlice po ul. U Viaduktu a Zámecká k dálničnímu nájezdu na MÚK Brno-Chrlice.
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na II/380 ul. Kaštanovou bude realizována pomocí obratu na rampách křížení dálnic D1 a D2.

 

Termín:
Etapa I od: 17.03.2019 do: 02.04.2019
Etapa II od: 03.04.2019 do: 18.04.2019
Etapa III od: 19.04.2019 do: 21.04.2019

 

Rozhodnutí JMK 40694_2019

Příloha 1

Příloha 2

2019-03-15-JMK-37892_2019