Opatření proti koronaviru – souhrnné informace

Níže uvádíme souhrnné informace ohledně opatření proti koronaviru v MČ Brno-Tuřany, které budeme průběžně aktualizovat – stav ke dni 24. 3. 2020.

Dne 23. 3. 2020 došlo k přijetí těchto opatření:

  • omezení volného pohybu osob (až na výjimky) bylo prodlouženo do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.; do stejné doby bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů;
  • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností (až na výjimky) byl prodloužen do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.;
  • všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku (včetně doprovodu), osob ZTP/P starší 50 let (včetně doprovodu), v prodejnách do 500 m2 je nařízeno upřednostnit shora uvedené osoby.

S ohledem na stále se měnící omezení, vyhrazené prodejní doby pro seniory a rozsahu zákazů jsme pro Vás připravili stručný přehled fungování provozoven (zejm. restaurací a obchodů) na území MČ Brno-Tuřany. Více informací zde: https://www.turany.cz/provoz-obchodu-a-restauraci-v-mc-brno-turany/

Platby vůči MČ Brno-Tuřany (nájemné, pachtovné, poplatek ze psů) jsou odloženy až do 30. 6. 2020. Více informací zde: https://www.turany.cz/platby-mc-brno-turany-az-do-30-6-2020/

Ode dne 20. 3. 2020 dochází k těmto změnám:

  • pošta v Tuřanech od 23. 3. 2020 bude provoz pro klienty starší 65 let od 8:00 hod. do 9:00 hod., navíc bude nově roznášet všechny důchody do domů,
  • od 20. 3. 2020 MČ Brno-Tuřany distribuuje roušky ušité dobrovolníky, objednat si je můžete na vondra@turany.cz nebo 545 128 211,
  • osobám starším 70 let se doporučuje vůbec nevycházet z domu, v případě potřeby zajistit pomoc (nákupy léků a potravin) můžou kontaktovat nás na vondra@turany.cz nebo 545 128 211, nebo Magistrát města Brna na 800 140 800

Více informací zde: https://www.turany.cz/informace-nejen-pro-seniory/

Ode dne 19. 3. 2020 dochází k omezení provozu Pošty Brno 20, otevírací doba je jen do 16:00 hod. Více informací zde: https://www.turany.cz/omezeni-provozu-posty-4/

Ode dne 19. 3. 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Více informací zde: https://www.turany.cz/dalsi-omezeni-od-19-3-2020/. Doporučení, jak pečovat o látkovou roušku naleznete zde: https://www.turany.cz/pece-o-latkovou-rousku/

Sběrná střediska odpadů jsou ode dne 17. 3. 2020 uzavřena. Více informací zde: https://www.turany.cz/uzavreni-sbernych-stredisek-odpadu/. S účinností od 18. 3. 2020 je navíc pozastaven sběr textilu. Více informací zde: https://www.turany.cz/pozastaveni-sberu-textilu/

Mateřské školy jsou od 17. 3. 2020 uzavřeny. Více informací zde: https://www.turany.cz/uzavreni-materskych-skol/

Úřad městské části Brno-Tuřany funguje od 16. 3. 2020 v omezeném režimu. K dispozici je pouze podatelna, a to v pondělí a středu od 14:00 do 17:00. Více informací zde: https://www.turany.cz/omezeni-provozu-uradu/

Provoz zdravotního střediska (jednotlivých doktorů) funguje v omezeném režimu. Více informací zde: https://www.turany.cz/provoz-zdravotniho-strediska/

Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Tuřany (stejně jako všechny ostatní pobočky) je od 13. 3. 2020 uzavřena. Více informací zde: https://www.turany.cz/provoz-knihovny/

Sportovní hala v Tuřanech, Měšťanská 23, je od 12. 3. 2020 uzavřena. Více informací zde: https://www.turany.cz/uzavreni-sportovni-haly/

Byly zrušeny veškeré akce MČ Brno-Tuřany, jejichž konání není nezbytné. Týká se to zejména plánované besedy s občany ohledně revitalizace Ivanovického náměstí (dne 17. 3. 2020), vítání občánků (dne 4. 4. 2020).

Užitečné odkazy:

Dopravní omezení na ul. Hněvkovského

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydal dne 13. 3. 2019 rozhodnutí, kterým byla povolena uzavírka:
Silnice: I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih
Druh uzavírky: částečná
V místě: ul. Hněvkovského, Brno, km 2,480 – 3,030
Důvod: realizace stavby: „I/41 Brno, ul. Hněvkovského, oprava krytu vozovky“

 

Popis objížďky:
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na III/15278 ul. Sokolova během Etapy I a Etapy II je vedena po ul. Hněvkovského, dále po ulici Černovické, obrat na Fáměrově náměstí a zpět přes ul. Černovickou na Hněvkovského a Sokolovu.
Objízdná trasa během všech tří etap pro zakázané odbočení vlevo z II/380 ul. Kaštanová k dálnici D2 je realizováno pomocí odklonu dopravy již v Brně-Tuřanech přes ul. Růžovou, dále přes Brno-Chrlice po ul. U Viaduktu a Zámecká k dálničnímu nájezdu na MÚK Brno-Chrlice.
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na II/380 ul. Kaštanovou bude realizována pomocí obratu na rampách křížení dálnic D1 a D2.

 

Termín:
Etapa I od: 17.03.2019 do: 02.04.2019
Etapa II od: 03.04.2019 do: 18.04.2019
Etapa III od: 19.04.2019 do: 21.04.2019

 

Rozhodnutí JMK 40694_2019

Příloha 1

Příloha 2

2019-03-15-JMK-37892_2019