Změna organizace dopravy ulice Kudrnova a okolí

V současné době probíhá změna organizace dopravy ulice Kudrnova a okolí. Dojde zejména k těmto změnám:

  • zjednosměrnění ulice Kudrnova po celé délce
  • zjednosměrnění ulice Zezulova v horní části
  • stanovení zóny 30 km/hod v celé oblasti
  • omezení parkování vozidel kategorie N1 v celé oblasti v době od 19.00 do 7:00 hodin.
  • omezení parkování vozidel kategorie N1 pro dvě parkovací místa před domem Tuřanská 49
  • zrušení dvou parkovacích míst při výjezdu z ulice Měšťanská na ulici Tuřanskou

Podrobnosti viz přiložená mapka: