• Předseda

Členové (2):

Ing. Bohumíra Benešová, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.